Výuka bude zahájena 1. 9. 2021.

Upřesnění nástupu žáků:

  • první ročníky střední školy a praktické školy dvouleté v 8:00 hodin,
  • 2. a 3. ročníky střední školy v 10:00 hodin.
  • základní škola a praktické škola jednoletá v 8:30 hodin.

Do školní družiny budete moct přihlásit dítě 1. a 2. 9. od 8:30 do 9:30 v místnosti ŠD vedle jídelny, v provozu bude od pondělka 6. 9. 2021.

Obědy se budou vydávat od 11:00 do 13:00 hodin na budově A, od 9. 9. i na budově B (ZŠ).

Testování žáků na COVID-19 se uskuteční v termínech 1. 9. (žáci 1. ročníku ZŠ 2. 9.), 6. 9. a 9. 9.2021. Testování nepodstoupí žáci, kteří splní podmínky:

  • 14 dnů po plně dokončeném očkování proti onemocnění COVID-19,
  • nebo po prodělaném onemocnění COVID–19 (po dobu 180 dní),
  • nebo žák předloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Doklady o výše uvedeném musí žáci předložit písemně třídnímu učiteli.

Žáky 1. ročníku ZŠ mohou doprovodit pouze zákonní zástupci – ochrana dýchacích cest (respirátor) je pro zákonné zástupce povinná, dalším členům rodiny je vstup zakázán. (Doporučujeme doprovod pouze jednoho ze zákonných zástupců.)