Ve dnech 25. – 26. 10. 2021 je na základě výzvy náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje a Krajské epidemiologické komise vyhlášeno ředitelské volno. Na něj navazují podzimní prázdniny 27. – 29. 10. 2021. Obědy budou žákům na dny ředitelského volna hromadně odhlášeny. Žáci tedy přijdou do školy v pondělí 1. 11. 2021.