Vážení rodiče, žáci,

v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, po projednání se zřizovatelem, vyhlašuji na pátek 22. 4. 2022 ředitelské volno z důvodu havárie vodovodního potrubí.

Mgr. Luboš Just, ředitel školy