KDY ZÁPIS PROBĚHNE?

  • od 1. dubna do 30. dubna 2022 na sekretariátu základní školy (vchod z ulice Opletalova 5), termín si objednejte telefonicky nebo e-mailem (tel. 596 809 161, e-mail: dubacova@ssazs-havirov.cz)

CO JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT K ZÁPISU?

  • žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (příloha č. 1)
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • doporučení Speciálně pedagogického centra (SPC)
  • v případě, že mělo Vaše dítě v minulém školním roce odklad povinné školní docházky, přineste s sebou rozhodnutí o odkladu