Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin. Bližší informace (např. o testování) obdrží žáci a zákonní zástupci od třídních učitelů.

Informace pro zákonné zástupce žáků ZŠ a PŠ1