Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace
Školní jídelna
Objednávky stravy a jídelní lístek

školní jídelna

 • disponujeme vlastní, moderně vybavenou kuchyní s kapacitou 500 jídel, která je plně využita
 • zajišťujeme stravování pro žáky všech věkových kategorií (od 7let)
 • zabezpečujeme stravování pro zaměstnance, v rámci kapacity nabízíme stravování důchodcům a cizím strávníkům
 • rozvážíme obědy do dalších dvou středních škol vlastním dodávkovým vozidlem
 • umožňujeme praktickou výuku žáků kuchařských oborů

Celá oblast školního stravování je upravena v § 122, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Veškerá ustanovení týkající se vlastního provozu školní jídelny, způsobu platby za stravné, přihlašování/odhlašování obědů najdete ve vnitřním řádu školní jídelny, se kterým je nutné se seznámit před započetím vlastního stravování a souhlasit s jeho podmínkami.

Jsme plátci DPH.

Číslo účtu pro úhradu stravného: 278108219/0300

Vedoucí školní jídelny
Marcela Golová
e-mail: golova@ssazs-havirov.cz
tel: 596 809 112


596 809 106 – kuchyň na budově A
596 809 108 – kuchyň na budově B

Postup při objednávání obědů přes internet:

 1. Do „internetových objednávek“ se dostanete pomocí přihlašovacích údajů, které obdržíte u vedoucí stravování. Všichni strávníci (kromě zaměstnanců školy) si mohou objednávat až po zaplacení stravného (je nutné mít na svém kontě finanční prostředky).
 2. Před výběrem jídla je nutno zvolit budova A nebo B (pokud toto nemáte pevně nastaveno).
 3. Vaří se obvykle dvě jídla. (Chcete-li změnit původní výběr, musíte tento nejprve zrušit a teprve potom nastavit nový.)
 4. Objednat nebo zrušit oběd si můžete v časovém předstihu, o kterém informuje vedoucí stravování (běžně však nejpozději 1 den předem do 10 hodin u jedniček, 2 – 4 dny u dvojek).
 5. Na závěr se nezapomeňte ze systému odhlásit.

Doporučujeme objednat si obědy až do doby, kdy je vystaven jídelní lístek a nenechávat objednávání na poslední chvíli.

Ceník stravného

cena za oběd od 1. 8. 2022
žáci základní školy 7 – 10 let 33,- Kč
žáci základní školy 7 – 10 let (plná cena – hradí rodiče při neodhlášení stravy u žáka, který má absenci) 63,- Kč
žáci základní školy 11 – 14 let 37,- Kč
žáci základní školy 11 – 14 let (plná cena – hradí rodiče při neodhlášení stravy u žáka, který má absenci) 67,- Kč
žáci střední školy 41,- Kč
žáci střední školy (plná cena – hradí rodiče při neodhlášení stravy u žáka, který má absenci) 71,- Kč
zaměstnanci školy 35,- Kč
důchodci – bývalí zaměstnanci školy  58,- Kč
cizí strávníci 85,- Kč
INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE

Bufet

 • bufet v areálu školy
 • zabezpečení pitného režimu žáků
 • kapacita plně pokrývá požadavky zájemců na občerstvení
Skip to content