Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace
Projekty

PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

 

sablony_publicita

 

Název projektu: Zahrada s přírodními prvky ZŠ Havířov-Šumbark

 

Registrační číslo: 1190700383

Příjemce podpory: Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je úprava části stávající zahrady základní školy na přírodní zahradu a následné zkvalitnění technického i didaktického zázemí pro výchovu žáků ve venkovním prostředí. Cílem projektu je, aby zahrada plnila krom funkce výukové a relaxační funkci pěstitelskou a ekologickou, a proto budou v zahradě vysazeny 3 ovocné stromy a 10 keřů (včetně zajištění následné péče). Záměrem projektu je poskytnout žákům praktické i teoretické vzdělávání v oblasti EVVO prostřednictvím nových naučných a interaktivních prvků – jezírko s expozicí vodních a bahenních rostlin, škola stopování – voda a její okolí, alpinum, ohniště vřesoviště a přístřešek. Pomocí těchto přírodních prvků bude základní škola motivovat žáky k častějšímu pobytu v přírodě, který prospívá zdravému životnímu stylu a rozvíjí dovednosti žáků.

Skip to content