KDY ZÁPIS PROBĚHNE?

 • od 3. dubna do 30. dubna 2023 na sekretariátu základní školy (vchod z ulice
  Opletalova 5), termín si objednejte telefonicky nebo e-mailem
  (tel. 596 809 161, e-mail: dubacova@ssazs-havirov.cz)

CO JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT K ZÁPISU?

 • žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (příloha č. 1)
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doporučení Speciálně pedagogického centra (SPC)
 • v případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, použijte žádost o odklad povinné školní docházky (příloha č. 2)
 • v případě, že mělo Vaše dítě v minulém školním roce odklad povinné školní docházky, přineste s sebou rozhodnutí o odkladu

NABÍZÍME ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

 • ŠVP pro základní vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením
 • ŠVP pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky  se středně těžkým mentálním postižením
 • ŠVP pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

V Havířově dne 7. 2. 2023, Mgr. Luboš Just, ředitel školy

Příloha č. 1 – Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Příloha č. 2 – Žádost o odklad povinné školní docházky na školní rok 2023/2024

Skip to content