Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace
O škole
Rozvrhy hodin

Historie školy

Střední škola a Základní škola, Havířov – Šumbark, příspěvková organizace, vznikla 1. ledna 2012 sloučením Střední školy řemesel a služeb Havířov – Šumbark se Základní školou, Havířov – Město, Mánesova 1. Naše škola zřízená podle §16 odst. 9 školského zákona poskytuje komplexní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Střední škola

1. července 1992 – transformací z původního SOU hornického při Dole J. Fučík OKD vzniklo Učiliště služeb a Odborné učiliště (US a OU).
1. července 2003 – sloučením se sousedním Odborným učilištěm a Praktickou školou na ulici Opletalově vzniklo Učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola (U, OU a PrŠ).
1. ledna 2006 – došlo ke změně názvu na stávající.

Základní škola

1. září 1955 – Založení Zvláštní školy a zahájení výuky v prostorách dnešní Základní školy Na Nábřeží.
Rok 1960/61 – Zahájení výuky ve dvou budovách. Na Dělnické ulici byl umístěn první stupeň a na ZŠ Kudeříkové byl umístěn stupeň druhý.
1. listopadu 1978 – Slavnostní otevření nové školní budovy na Mánesově ulici.
1. září 1997 – Sloučení školy se zvláštní školou v Havířově – Suché.
1. září 2006 – změna názvu na Základní škola, Havířov-Město, Mánesova 1, příspěvková organizace, ve které bylo vzděláváno cca 200 žáků v 25 třídách.

 

Vzdělávací programy

RVP ŠVP
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola bez bariér, čj.SSZSHa/00396/2016
Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální – DÍL I Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky  se středně těžkým mentálním postižením, Škola bez bariér; čj.ZŠ Ma344/2010
Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální – DÍL II Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, Škola bez bariér; čj.ZŠMa344/2010
SŠ tříleté obory vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce Automontážní práce
36-64-E/01 Tesařské práce Tesařské práce
36-67-E/01 Zednické práce Zednické práce
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce
66-51-E/01 Prodavačské práce Prodavačské práce
41-52-E/01 Zahradnické práce Zahradnické práce
75-41-E/01 Pečovatelské služby Pečovatelské práce
SŠ praktická škola 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá Praktická škola jednoletá
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá Praktická škola dvouletá
Skip to content